Monday, 3 September 2012

RUANGAN INOVASI


Mahkamah Negeri Kedah sedang melaksanakan konsep inovasi dalam proses transformasi. Oleh itu, kami warga mahkamah amat berbesar hati sekiranya tuan/puan dapat menyumbangkan idea-idea yang bernas bagi penambahbaikan perkhidmatan kami. Idea-idea adalah merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem & prosedur, kaedah & cara kerja serta teknologi.
Kami dahului ucapan jutaan terima kasih di atas sumbangan idea tuan/puan.